Борис Машалов - Вино пият 50 юнака lyrics

Artist:
Борис Машалов
Video:
video

Вино пият 50 юнака,
вино пият в механи широко.
Вино пият, вярна клетва дават.
Кой са закле във жена и дечица?
Кой са закле във жена и дечица?
Кой са закле във първо си либе?
Ала Марко няма що да кълне,
че са закле във кон и във сабя.

Че са закле Марко във кон и във сабя,
а дружина вяра му не хваща,
че кон било кучешка нахрана,
сабя било студено желязо.
Натъжи се Марко бре гидия,
че утиди при стара си майка.
И на майка Марко тихом дума
" Ойта, мале, ойта стара мале. "

" Що не си ма мале породило
я със братец, я с мила сестрица.
Събрахме са с вярната дружина
кой са закле във жена и дечица.
Аз си нямам, майко що да кълна
че са заклех във кон и във сабя.
А дружина вяра ми не хваща,
че кон било кучешка нахрана.
ss