Глория и Илия Ангелов - За цял живот lyrics

Artist:
Глория и Илия Ангелов
Video:
Add Video

Илия:
В този ден вървях смутен
едвам догонвах твйте стъпки аз
Бях непознат навярно странник в
твоя свят.

Глория:
Мълчеше ти,но аз почуствах
безмълвен зов в две очи
и в мен преля странна нежност
като вълна.

Глория и Илия:
Ти си в мен дар от бога ли дойде
ти ме поведе без да питам накъде.

Илия:
Не,не ме вини че съм объркан
аз просто влизам сякаш в друг живот.
Все още плах като в църква
моли се с мен.

Глория:
Дали е сън
Илия:
не,не е сън
Глория:
това си ти
Илия:
повярвай
Глория и Илия:
ако бъде вечен този миг
тази любов ни преражда
за нов живот.

Глория и Илия:
Ти си в мен дар от бога ли дойде
ти ме поведе без да питам накъде.

Илия:
Може би ни трябва малко време
Глория:
да преосмислим всичко в нас
Илия:
дори без думи
Глория:
щом има страст
Глория и Илия:
знаем щастливо ще живеем.

Глория и Илия:
Ти си в мен,ти ме поведе.

Глория и Илия:
Ти си в мен дар от бога ли дойде
ти ме поведе без да питам накъде.

Илия:
За цял живот
Глория:
за цял живот.
ss