Емануела - Аплодисменти за лъжеца lyrics

Artist:
Емануела
Video:
Add Video

Аплодисменти за лъжеца ... влиза най-известният лъжец в света!

За какво сте дошли? Той ви прати, за да ме следи.
Сам защо не дойде? Пак ли лъже жените както мен?
Ако дойде ставам на крака ...
Аплодисменти за лъжеца - най-добър в света!

На крака за любовника - идеално всичко взе.
Как успя,не усетих ли? Той го прави най-добре!
На крака за любовника - той целува най-добре,
на крака аплодирайте - влиза най-известният лъже !

Има страшни очи - тази вечер кой ще изгори?
Виждам жертви сега - ще излъже и тях до сутринта!
Ако дойде ставам на крака ...
аплодисменти за лъжеца - най-добър в света!

На крака за любовника - идеално всичко взе.
Как успя,не усетих ли? Той го прави най-добре!
На крака за любовника - той целува най-добре,
на крака аплодирайте - влиза най-известният лъжец!

Аплодисменти за лъжеца ...

На крака за любовника - идеално всичко взе.
Как успя,не усетих ли? Той го прави най-добре!
На крака за любовника - той целува най-добре,
на крака аплодирайте - влиза най-известният лъжец!
ss