Епизод - В гроба lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Дошло е време
Video:
Add Video

Защо орачо обеднял
трепериш днес пред
този крал?Когото много
скоро чака смъртта тъй
както и бедняка!

Не знаеш ли че на
света една е адската
врата!Че кралят за
гробаря стар еднакъв
е с простият дървар!

Всеки ще легне там в гроба
чер и влажен!Всеки ще легне там!
В гроба!В гроба!(2)

Не си различен от героя
и най прославения в боя
ще стигне като тебе там
без ризница и шлем голям!

С какъвто влиза в боевете
макар с оръжия в ръцете!
Ще мре еднакво всеки друг
тъй както ти с твоя плуг!

Всеки ще легне там в гроба
чер и влажен!Всеки ще легне там!
В гроба!В гроба! (х2)

На всички краят съдник страшен
не би се чуствувал уплашен!
Пред рицар с меч въоръжен!
През трепетния сетен ден!

С еднаква строгост той
ще гледа и дрипи на селячка
бледа и мантия на някой
крал в разкош тържествено
умрял!

Всеки ще легне там в гроба
чер и влажен!Всеки ще легне там!
В гроба!В гроба! (х4)

Защо орачо обеднял трепериш
днес пред този крал!В гроба!В гроба!
ss