Епизод - Обречена е всяка плът lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Дошло е време
Video:
video

Обречена е всяка плът.

Снагата ми е вледенена,
обречена е всяка плът.
Човек се гърчи по стоена
от страх че ще му спре дъхът.

Приключил жизненият път
той си отива от земята,
безпомощни са да го спрат:
детето, братът и сестрата.

Обречена е всяка плът. (x2)

Премахва хуба ми я теен
смърта променя ни изцяло.
Отклюмамалост и врат кървеен,
добре, че няма огледало.

Лице, придвно женско цяло
познато всеки миг щастиливи.
Те чакат черно окривало
не влиза никой в Рая живи

Оречена е всяка плът. (x4)

Нима е грешка, учест старa
човекът си живееше.
С вяра даже след смъртта
небето ще се възнесе.

Умрели удряме на камък,
заповачва падащати живот
и тяло, и душа след пламък,
заплаштат се и свои по род.

Оречена е всяка плът. (x4)
Оречена е всяка плът. (x4)
Оречена е всяка плът.
ss