Епизод - Реката на смърта lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Молете се...
Video:
Add Video

Разбрал съм - бедни и богати,
управници и прост народ,
здрави хора и сакати,
с различна вяра и произход,
пропаднали и във възход,
щастливи и със участ зла.
Напразно всички търсят брод
в реката мътна на смъртта.

И не един-двама - всеки
умира с болка при това;
минават часове нелеки,
отслабва силната ръка,
избива пот и то каква.
Уви, напразно е човек,
да търси брод при все това,
в реката мътна на смъртта.

Реката на смъртта
Реката на смъртта
Всеки търси брод в
реката на смъртта

Смъртта ти дава дребен знак
и изтънява се носът.
Откак скована е от хлад
и вледенява се дъхът.
На всички идва тъй часът,
застива в жилите кръвта,
че няма брод по този път
в реката мътна на смъртта.

Реката на смъртта!
Реката на смъртта!
Всеки търси брод в
реката на смъртта.
Всеки търси брод!

Изпратил: Калоян Иванов
ss