Епизод - Болен ми лежи... lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Мъжки песни
Video:
video

Болен ми лежи Миле Попйорданов,
болен ми лежи Миле Попйорданов
а до него седи старата му майка,
милно го гледа, жално го жали

Стани ми, стани мило мое чедо!
Стани ми, стани мило мое чедо!
твоите другари по сокаци ходят,
по сокаци ходят, тебе споменуват

Бог да го прости Миле Попйорданов,
Бог да го прости Миле Попйорданов,
Миле Попйорданов за народ загина,
за народ загина, за Македония!

Бог да го прости Миле Попйорданов!
ss