Епизод - Свободен lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Мъртвец сред мъртъвци
Video:
Add Video

Жена ми мъртва е. Свободен!
Ще пия вече ден и нощ.
Треперех, върнал се без грош,
от виковете й прободен.

Вдън кладенеца, пълен с мрак,
я блъснах и да не изскочи -
нахвърлях камъни и плочи.
Ще я забравя - няма как!

Гори от жажда мойто тяло
и тъй, ще пия отсега,
че виното - не е шега! -
Догоре гроба би заляло.

Свободен.

Жена ми мъртва е. Свободен!
Ще пия вече ден и нощ.
Треперех, върнал се без грош,
от виковете й прободен.

Сега съм вече сам, на воля!
Без угризения, без страх,
накрая в уличната прах
като мъртвец ще се строполя.

Свободен!...

Изпратил: Калоян Иванов
ss