Канарите - Кога се сватба прави lyrics

Artist:
Канарите
Video:
Add Video

Кога си сватба захваща мале,
пари ли трябва да имаш?
Пари ли трябва да имаш мале,
или пък лични сватове?

Хей, хей пари ли трябва да имаш,
хей, хей или пък лични сватове?

Пари се всякак намират сине,
нито пък гледай сватове.
Вземи си млада невеста сине,
на тебе лика и прилика.

Хей, хей вземи си млада невеста,
хей, хей на тебе лика и прилика.

Имам си любе как да ти кажа,
малко сме мале роднина.
Любовта сине рода не гледа,
майка ти сине каилна.

Хей, хей любовта рода не гледа,
хей, хей майка ти сине каилна.

Майка ти сине, каилна джанам,
в къщи невеста да гледа.
В къщи невеста да гледа сине
и мъжка рожба да люля.

Хей, хей в къщи невеста да гледа,
хей, хей и мъжка рожба да люля.
ss