Канарите - Кукувица lyrics

Artist:
Канарите
Video:
Add Video

Кукувица кукува ку, ку-ку, ку.
Хем кукува нарежда.

Като дойде пролете,
коя мома ще дойде
във гората за цветя?

Пролет се запролети ку, ку-ку, ку.
Кукувица пак запя.

Чакам мома да дойде,
мойта песен да чуе
и към мене погледне.

Малка мома идеше ку, ку-ку, ку.
Кукувица търсеше.

Да и каже цветето
дето е за либето.
Здравец да му занесе.
ss