Клуб НЛО - Съпрузи lyrics

Artist:
Клуб НЛО
Video:
Add Video

- Ха, наздраве на екс, господине!
- Ти нямаш вина!
- Ти си третия мъж на нашата бивша жена!
- Аз съм първият мъж! Този тук й е вторият мъж!
Не ми падай под масата, шефе! Я здраво се дръж!
Келнер, двойна ракия и единично мезе!
Този мъж я го скивай добре, той от мен я превзе!
- Я недей се превзема! Въобще аз не съм я превзел!
Тя сама ми се сложи със строго финансова цел!
- Ти лежа в затвора, пропи се, след туй се покри!
А тя беше красива и й трябваха много пари!
- Да, лежах, но за нея за тази пачавра лежах! За палто от визон...
- Алекс!
- ...магазина обрах!
- Ти не я заслужаваше! Беше пропаднал човек!
Тя при мене дойде, легна с мен, заплатих й с чек!
- Тази курва... Добре, извинявай!
- Наздраве на екс!
- Няма тук да говорим пред теб, господине, за секс!
- Ха, наздраве, колега, на екс! Нямаш капка вина!
Настоящия мъж на нашата бивша жена!
- Аз съм втория мъж! Посред мен има много мъже!
След развода тя стана на много мъже! Протеже!
- Шефе, млъквай! Аз питам сега кой е тук стършина!
Аз съм първият мъж на продажната наша жена!
Ти защо не извика: "Колега, в таз` механа"?
- Ти си стотния мъж на продажната наша жена!
- Остави пистолета!
- За бога, колега, недей!
- Значи тя те изпрати! Полиция!
- Помощ, злодей!
- Ти си първият мъж, получаваш първи куршум!
Ти си вторият мъж и на тебе куршумчето дум!
Отдръпнете се всички! Ела, полицай! Тишина!
Аз съм първият истински мъж на тази жена!
ss