Коста Марков - Дъвчи си дъвката lyrics

Artist:
Коста Марков
Video:
Add Video

Приятелко стара,
скучаеш на бара,
и с поглед ме следиш.
До тебе долитам,
и бързо те питам.
"Искаш ли дъвка ти?" х2

Припев:
Дъвчи си дъвката
прави балончета
за друго не мисли.
Дъвчи си дъвката
прави купончета
и нямай грижи ти. /2

Приятелко стара
пушиш на бара
цигарата хвърли.
Да пушиш е вредно
и не е модерно.
Искаш ли дъвка ти?/2

Припев:/2
ss