Ренегат - Докоснат миг lyrics

Artist:
Ренегат
Video:
Add Video

Мъж без дълг,
без вяра препускам в кръг
от сиви дни...

Черен вълк -
от мрака се спускам към теб,
търся път...

Жена без смях,
отчаяна бродя в свят
от нощи, страдание, страх...

Птица самотна - крещя и проклинам
с писък деня, в който завист човешка заля
любовта ни с магия зла!
Вечно заедно аз и ти - разделени завинаги!

Но идва нощ без ден, ден без нощ!
Ще се докоснем аз и ти...
В нощ без ден, ден без нощ,
ще се преродим... в миг!

Замръзвах всеки миг без теб,
изгарях всеки миг без теб!
Отмервах всеки миг съдба
и проклинах с писък деня...
ss