Ренегат - Предаден lyrics

Artist:
Ренегат
Video:
Add Video

(Започва с различни гласове,
говорещи едновременно за различни проблеми)

Свят измислен, зле измислен,
човек мълчи подтиснат.
Мечтите сякаш от стъкло са.
Закон написан, недописан
заключва всички мисли.
Мечтите сякаш от сребро са.

Няма огън, няма вяра,
няма изход никъде, никъде.
Не сънувам, не мечтая
и не моля никого, никого.

Предаден, откакто съм създаден.
Предаден...
Предаден, от Бог забравен.
Предаден...

Грях гримиран, зле гримиран,
безсрамно рекламиран.
Мечтите сякаш са от захар.
Съд последен, предпоследен
наказва всеки беден.
Мечтите сякаш са от злато.

Няма огън, няма вяра,
няма изход никъде, никъде.
Не сънувам, не мечтая
и не моля никого, никого.

Предаден, откакто съм създаден.
Предаден...
Предаден, от Бог забравен.
Предаден, от Бог предаден.

(Отново говорят много гласове)

Предаден, откакто съм създаден.
Предаден...
Предаден, от Бог забравен.
Предаден...

Предаден, откакто съм създаден.
Предаден...
Предаден, от Бог забравен.
Предаден, от Бог предаден.

Но не се предавам.
Не, не се предавам!
Но не се предавам.
От Бог създаден!
Но не се предавам.
От Бог предаден!
Но не се предавам...
ss