Румен Антов - Ричи - Златната врата lyrics

Artist:
Румен Антов - Ричи
Video:
Add Video

Продадох си съдбата,
потъна в небесата!
Погледнах в синевата -
изчезна светлината!

Ще се запитам честно -
загубих ли я вечно?!!
Ще се надсмея лесно -
без памет съм, без душа...

Издигам се, а времето се бави да прозре -
къде е Златната врата!!!

Подадох си ръката -
помаха от далечината.
Целунах тъмнината,
забравих добротата!

Ще се смея небрежно.Ще вярвам ли в нещо?
С две лица съм - без поглед съм, без име...

Предавам се, а времето превзе и пътя
към Златната врата...

Да моля съня!Да пазя мига!Да помня върха!
Без да виждам, без да се сливам...

Затръшнах вратата,
замая ме простора.
Потърсих вечността,
но ревнувах обичта!

Събудих се, а времето безпомощно изтри
следите към Златната врата...

Да моля съня!Да пазя мига!Да помня върха!
Да чакам съня!Да гоня мига!Да търся върха!
Да бъда мечта!Да имам върха!
ss