Ваня Костова - Мария lyrics

Artist:
Ваня Костова
Video:
Add Video

Мойта малка дъщеря
Мария, Мария
вече свири на пиано.
Мария, Мария
Колко мъничка е тя,
а пианото голямо -
бърка и започва пак
свойта песен от начало.

А учителят четливо
Мария, Мария
е написал "темпо виво",

Мария, Мария
и с диези и с бемоли
тя добре се справя вече,
но педалите, защо ли,
все са толкова далече.

Мария, Мария,
днес светът се е събрал
в твоите клавиши.
Мария, Мария,
ти трептиш - всъщност ти си песента.

Ситни пръстчета реди,
Мария, Мария
сложни тактове брои,
Мария, Мария
пак прехапала език
тя урока преповтаря,
после в миг - като артист
тя на всички се покланя.

Мойта малка дъщеря
Мария, Мария
вече свири на пиано.
Мария, Мария
Колко мъничка е тя,
а пианото голямо -
бърка и започва пак
свойта песен от начало.

Мария, Мария,
днес светът се е събрал
в твоите клавиши.
Мария, Мария,
ти трептиш - всъщност ти си песента.

Мария, Мария,
днес светът се е събрал
в твоите клавиши.
Мария, Мария,
ти трептиш - всъщност ти си песента.

Мария, Мария,
днес светът се е събрал
в твоите клавиши.
Мария, Мария,
ти трептиш - всъщност ти си песента.

Всъщност ти си песента.
ss