Една жена - Войник лъжеше lyrics

Artist:
Една жена
Video:
Add Video

Войник лъжеше (ма) брат й не дава,
брат й не дава войник да лъже.
Качи се Мара в горната стая,
в горната стая пред угледало,
брат й зад нея сабля държеше,
сабля държеше, глава да режи.
ss