Една жена - Вятър вее гора се люлее lyrics

Artist:
Една жена
Video:
Add Video

Ветер вее, гора се люлее,
гора се люлее,
покрай гора, млад неженен оди,
коня язди колко планината,
седло седи, като ясно слънце,
узда държи синя къдифена.
ss