Една жена - Либе Гьоргийо Гьоргийо lyrics

Artist:
Една жена
Video:
Add Video

Либе Гьоргийо, Гьоргийо,
какво да речем:"Искам те",
какво да речем:"Искам те",
като ме мама не дава
като на тебе бекрия,
бекрия и киседжия.
На вино пиеш каймака,
я на ракия първака.
На вино вадиш ножове,
я на ракия пищови.
ss