Екатерина - Годена ми е Лиляна lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

Годена ми е Лиля и,
годена ми е Лиляна,
годена и неводена,
легна ми болна Лиляна,
тънка и снага на одър,
тънка и снага на одър,
жълти и чехли под одър,
руса и коса на сглаве,
вити и гривни под сглаве.
Лилянината свекърва,
Лиляни китка носеше,
и на китка жълтица.
ss