Екатерина - Девокя се на слънцето моли lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

о, Девокя се на слънцето,
о, моле, девокя се'
о, на слънцето моле и:
"Постой, погрей, мое ясно слънце,
доде ида горе на Койнаре
да узема два златни ключове,
да отворя тоя златен ковчег,
да извада това бело платно,
да ушия на брата кошуля,
да извеза с тая златна свила,
на ръкави тия ситни звезди,
на яката това ясно слънце,
на отвици тия ситни звезди,
че ще брат ми на война да иде."
ss