Екатерина - Кане моме Кане lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

- Кане, моме Кане, каним се да дойдем!
- Дойди, лудо, дойди, оти да не дойдеш?
- Мама тука нема, тате тука нема,
отишла е мама доле под селото,
доле под селото за дудува шума,
шума да ми бере,буби да ми рани,
буби да ми рани,свила да ми точи,
на пазар да наси,да я препродава,
пари да си зима,мене да ги дава,
гердан да си купа за белата гушка.
ss