Екатерина - Малко дете вода лие lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

Малко дете вода лие
сус две малки бардачина,
риба мренка го задире.
"Не задири, рибо мренко,
не задири малко дете,
ки ти плете ситна мрежа,
ки те тебе жива лове,
ки те тебе жива пече!"
ss