Екатерина - Марко дава злато за девокя lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

Марко дава злато за дево
злато за девокя,
Марко дава, макя му не дава:
- Не дай, сине, злато за девокя,
моравки са яко болничаве,
болничаве, яко болеглаве,
зиме - глава, лете - половина.
Дочула я моравка девокя,
па се сама Богу помолила:
- Дай ми, Боже, лето ладовито,
дай ми, Боже, жито полеглито,
да жанаме двамата с Марко,
да жанеме, да се наджанваме.
Марко жане двеста и два снопа,
а моравка - триста и три снопа.
ss