Екатерина - Откак ми се мамо манастир заградил lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

Откак ми се (мамо), откак ми се
манастир загра', манастир заградел
таквиз моми не беа ми дошли,
като Яна, Яна белоградска.
Никой си се, никой не наима
да си Яна, Яна да посрещне,
сал се наело младо калугерче
да си Яна, Яна да посрещне.
Кога Яна, Яна в манастир да влезе
от три страни пушки запукаха,
от четири - камбани забиха.
ss