Екатерина - Сама Стана руса коса плела lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

а-е-и,
Сама Стана а-е-и, руса коса плела и,
коса плела, църне оче клела:
- Пусти да сте, мои църни очи!
Се гледахте, сега замижахте.
Не видохте, що по друм промина,
проминало едно лудо-младо,
прекарало три синджира роби:
първи синджир - се млади девоки,
втори синджир - се млади ергени,
трети синджир - се млади невести.
У девоки - и моята сестра,
у ергени - и моя братец,
у невести - и моята снаа.
ss