Екатерина - Се сакахме Ленке ле мори lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

Се сакааме (Ленке ле морие), не се взееме,
се сакааме (чупче ле мори), не се взееме
от малечки дор големи,
нигде намер не се найдооме,
сал де еднаж на чешмата,
ти со ведро, я со конче,
малко време сме постоли,
слънце огре, та па зайде,
месечиньа рог подаде,
я ведрото, корен фати,
/корен фати/, стълби пущи,
я на конче нозе утръпная.
ss