Екатерина - Що Морава мътна тече lyrics

Artist:
Екатерина
Video:
Add Video

Що Морава (море) мътна те
що Морава мътна тече,
мътна,мътна дори кална,
дали кацар каци мие,
или Тодор кожи пере.
Нито кацар каци мие,
нито Тодор кожи пере,
най.се къпат три девокьи,
дри девокьи църнооки.
ss