Екзитус - Полет lyrics

Artist:
Екзитус
Video:
Add Video

Летя над бездната сам,
за всичко съм глух и ням.
летя над бездната сам.
съвсем наблизо до мен
синее сводът студен.
съвсем наблизо до мен.
отдолу от пропастта
ме изкушава смъртта.
отдолу от пропастта.
не мога вече да спра,
дори след миг да умра.
не мога вече да спра!
но още имам крила
и безметежно летя.
летя над целия свят,
сега съм толкова млад.
изчезва всяка тъга,
нима съм в рая сега?
и силата ми расте,
сега съм вече дете.
с каква, с каква лекота
сега летя над света.
ss