Екзитус - Принцесата не плаче lyrics

Artist:
Екзитус
Video:
Add Video

Принцесата плаче... Какво се е случило?
Придворните тайнствено шепнат в ъглите.
Унило и тихо е нейното кученце -
във скута й свито е.

Принцесата плаче... А в стаята мрачно е.
Цветята повехват - дори те са трогнати.
И шутът, свел поглед в обувките лачени,
възпира възторга си.

Принцесата плаче... А шумно е в замъка.
Слугите се смеят, пищят в двора птици.
Актьорите тичат - подготвят спектакъла.
Принцесата утре ще стане кралица.
ss