Емилия - Стано, Стано lyrics

Artist:
Емилия
Video:
Add Video

Стано, Стано бяла Стано изгори ма мари изсуши ма. (х2)
Направи ма сухо дърво, сухо дърво мари за горене.
Изгори ма изсуши ма, направи ма мари сухо дърво.

Вода газя жаден стоя, Стано Стано мари бяла Стано. (х2)
Изгори ма изсуши ма направи ма мари сухо дърво. (х2)

Хляб ти нося гладен стоя, Стано Стано мари бяла Стано(х2)
Изгори ма изсуши ма направи ма мари сухо дърво(х2)
ss