Емил Димитров - И между две целувки lyrics

Artist:
Емил Димитров
Video:
Add Video

И между две целувки се сдобрявахме.
И между две целувки пак се скарвахме.
И между две целувки си прощавахме.
И между две целувки се обичахме.
И между две целувки се откривахме.
И между две целувки се разплаквахме.
И между две целувки пак се смеехме.
И между две целувки се заклевахме.
О, любов, любов неповторима и нетрайна
О, любов, любов все властна и все вечна
О, любов, любов обожествена и човечна
Любов защо си винаги? Любов защо си винаги?
Любов защо си винаги? Един въпрос без отговор.
И между две целувки се намразвахме.
И между две целувки пак се лъжехме.
И между две целувки се сбогувахме
И между две целувки пак мечтаехме
О, любов, любов неповторима и нетрайна
О, любов, любов все властна и все вечна
О, любов, любов обожествена и човечна
Любов защо си винаги? Любов защо си винаги?
Любов защо си винаги? Един въпрос без отговор.
И между две целувки се сдобрявахме.
И между две целувки пак се скарвахме.
И между две целувки си прощавахме.
И между две целувки се обичахме.
ss