Епизод - Последен марш lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Българският бог
Video:
video

Вий, покойници, в други полк сте днес,
отпуск няма там, ни зов за борба,
Вий братски се прегърнахте със чест
и с лека нощ до втората тръба.

Българийо, за теб, за теб умряха те,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, достойни Майко са,
за Твоето име падаха без страх.

Паднахте без стон, войни горделиви,
не за златен трон, не зарад кумир,
да беше тъй - не, щяхте да сте живи,
не бихте срещнали куршума, спете в мир.

В мир почивайте, сред покоя леден,
в тишина без зов на тръба, на вожд,
към вечността е маршът ви последен,
в сърцата ни.
Юнаци, лека нощ.

Българийо, за теб, за теб умряха те,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, достойни Майко са,
за Твоето име падаха без страх.

Юнаци, лека нощ.
Юнаци, лека нощ.
Юнаци, лека нощ.
Юнаци, лека нощ.

Спете в мир.
ss