Епизод - Умникът lyrics

Artist:
Епизод
Album:
Респект
Video:
Add Video

Умникът жени се за глупава жена! (х4)

Аз вярвам вашата е мъдра, но таква жена,
прощавайте, ме нещо притеснява!
Аз знам добре каква невиждана цена
заплаща днес мъжа на умната жена!
За мене тежест би била жена такава,
която център е на всякаква забава!
А аз под името- "мъжът на госпожата"
ще съм като светец, забравен от съдбата!

Нали това стига й, да може да чете,
да ме обича, да бродира и плете!

Умникът жени се за глупава жена! (х4)

Не, не не искам аз жена с възвишен дух
а пък за пишещи жени съм просто глух!
С писма и проза и блестящи стихове
ще кани в къщата ми плитки умове.

Нали това стига й, да може да чете,
да ме обича, да бродира и плете!

Аз искам моята да не блести ни с рими,
ни даже с някакви слова неотразими.
Аз искам да се пули тя като краварка
с две думи искам да е глупава без мярка!

Нали това стига и да може да чете,
да ме обича, да бродира и плете!

Умникът жени се за глупава жена! (х4)
ss