Епизод - Цар Иван Шишман lyrics

Artist:
Епизод
Video:
video

Зная си дълга!
Достойно като войн да загина!
Но твоя дълг е паство и родина
да изведеш оттатък само вяра
сега е нужна - нещо съм разбрал!
През моя преждевременно узрял
живот и то е истина прастара!
Непоклатима!
Не на мъртъвци не върху кости се
крепи България а на духа на своите
Светци!
Изсмука тлен царе и господари
покри в забрава цели племена
но тя богоспасената страна
чрез тях пребъдва аз те призовавам!
Отшелнико велики от Атон книжовнико
със всеславянска слава!
Ти пожали народа си безправен
посичан с меч пробождан със стрели
но още чист но още православен!
На тебе го предавам аз - бъди!
Което си водител и предтеча!
И ако мрак се спусне сей звезди!

Не на мъртъвци не върху кости се
крепи България а на духа на своите
Светци
ss