Ер Малък - Кръстопът lyrics

Artist:
Ер Малък
Video:
video

Сам в полумрака, с празна глава,
някаква мисъл изплува едва.
Много отдавна съм тръгнал на път.
След колко ли крачки ще стигна отвъд?!

Виждах целта си, пътя застлан
с огради, ями, интриги, измами,
но тръгнах натам.

Бяхме много,цяла тълпа,
всички решени на тази игра.
Аз чаках знака притворил очи
Мислех си само, победи!

Сетне поехме пътя със плам.
С огради, ями, интриги, измами
вървяхме натам.

Там някой падна, друг изрева.
Трети издъхна без глъдка вода.
Друг пък издаден от братска уста
Пети умираше с цвете в ръка.

Виждам целта си, пътя застлан
с огради, ями, интриги, измами,
хора, съдби, празни очи,
подли, рани, омраза, закани,

Не искам натам.
Не, не искам натам!(х2)
ss