Ер Малък - Странен човек lyrics

Artist:
Ер Малък
Video:
Add Video

Живеел някога странен човек,
за всякакви болки имал той лек.
Искал на всеки да угоди,
дори да отстъпи от свойте мечти.

Невинаги ставало точно така,
създал той система от правила.
Те го поддържали вечно готов,
да, принципен, смел, суров.

Припев:
Ти цял отдай се!
Безкрай раздай се!
Но част от тебе пази!
Там празни истини
от теб измислени,
прилежно струпани лежат.

И както спокойно животът тече
той неусетно стигна дотам,
че не можел да мръдне с ръка,
овързан бил от правила.

Припев:
Ти цял отдай се!
Безкрай раздай се!
Но част от тебе пази!
Там празни истини
от теб измислени,
прилежно струпани лежат.
ss