Лавина - Пустинни ветрове lyrics

Artist:
Лавина
Video:
Add Video

Пустинни ветрове
бушуваха в съня ми!
и пресушиха
спомена за теб

Изгаряща печал
обгърна ме с дъха си!
И ме запрати в
странни светове!

Там нямаше любов,
там нямаше и жажда за живот...
Умираха слънца,
догаряха мечти във вечността!

От вятъра студен
изтичаше живота!
От пясъчен часовник
покрай мен...

И пепел от любов
попиваше скалите
попарени от пламъка студен...

И нямаше любов,
там нямаше и жажда за живот!
Умираха слънца,
догаряха мечти във вечността...

И някъде далеч
дочувам твоя глас!
Ала не знаех и не
помнех кой съм аз...

И сред безкрайна вечност
бродех тъжен - вечно сам!
Търсех те, но в мен бе изтрит
спомена за теб...

И някъде далеч
дочувам твоя глас!
Ала не знаех и не
помнех кой съм аз...

И сред безкрайна вечност
бродех дълго сам!
Търсех те, но бе - бе изтрит
спомена за теб...

Събудих се с вик
а ти до мене спеше
загърната в лунна светлина...

Докоснах те с ръка -
усмихна се в съня си
и нежна и прекрасна бе нощта...

И всичко бе любов
и раждаше се новия живот!
Умираха звезди,
изгряваха човешките мечти...
ss