Ламбро - Байне ле баче Иване lyrics

Artist:
Ламбро
Video:
Add Video

Байне ле, баче Иване,
снощи съм манджа готвила,

снощи съм манджа готвила,
за тебе си съм мислила /2/,
за тебе си съм думала.
Тупни си х... да стане,
че ти е сладко ...бане,
кога ме, байно, ...беше,
та се земята местеше,
кога го, байно, вадеше,
отдол земя се клатеше.
Мъчно ми, байно, за земя,
дваж по ми мъчно за ..уя.
Без земя, байно, минавам,
без ..уя, байно, ни мога.
Тупни си ..уя да стане,
че ти е сладко ...ебане
байно ле, баче Иване,
тупни си ..уя да стане.
ss