Лили Иванова - Какво е щастието lyrics

Artist:
Лили Иванова
Video:
Add Video

Музика и ар. Иван Лечев
Текст: Ал. Петров

Иска ми се вече да открия смисълът на земния живот,
във какво понякога се крие - славата, пари или любов?

Рано или късно всеки прави изборът на днешния си ден,
ала после иска да забрави, че от него бил е победен.

Всичко ли до този миг научих, колко разпилях или събрах,
със любов голяма ли сполучих, до сега така и не разбрах?

Славата в албум не се побира, златото във сейфа не блести,
а пък любовта дори красива, като сняг априлски се топи.....

Щастието питам се какво е..., има ли го всъшност на света?
Иска ми се да не отговоря, скучно ще ми бъде след това!
ss