Лили Иванова - Ти сън ли си lyrics

Artist:
Лили Иванова
Video:
video

Ти сън ли си или те има?
Или си утринна звезда
далечна, но с близко име,
която свети без следа?

И ту засвети, ту изгасне
на моята любов лъчът,
аз в скута на река прекрасна
ту изненадан замълча.

Сън ли си или те има?
Сън ли си, кажи!

Къде отиваш? Где изчезна
надеждата да бъдеш с мен?
Сърцето ми в тревожна бездна
живей щастливия си плен.

Мечта ли си или те има?
Ти огън ли си или дим?
Защо си тъй неповторима,
щом този свят е повторим?

Сън ли си или те има?
Огън ли си или дим?
Защо си тъй неповторима,
щом този свят е повторим?
ss