Лора - Нова lyrics

Artist:
Лора
Video:
Add Video

Леден порив,
търсещ вечността
чисти мисли,
но на шега
бягам тихо
търся свобода
май ми липсват
прелетни крила

Пр. трябва да съм нова, нова
искам да съм нова, нова
мисля да съм нова, нова

грозно цвете
с изсъхнали стебла
и то мечтае
да е роза с две листа
трън единствен
забива се в плътта
дали умира
като мъничка пчела

Пр. трябва да съм нова, нова
искам да съм нова, нова
мисля да съм нова, нова

трябва ли да съм
искам ли да съм
трябва ли да съм
искам ли да съм

Пр. трябва да съм нова, нова
искам да съм нова, нова
мисля да съм нова, нова

трябва ли да съм
искам ли да съм
трябва ли да съм
искам ли да съм
трябва ли да съм
нова жече мисля че съм.
ss