Чувал Чувал - И без това ме няма lyrics

Artist:
Чувал Чувал
Video:
Add Video

Коли ме
Беси ме
Вари ме
Печи ме
Скуби ме
Дери ме
Носи ме
Влачи ме
Бутни ме
Хвани ме
Търси ме
Намери ме

Кой от пред
Кой от зад
Кой от двете ми страни

Едно, две три
И без това ме няма

Едно, две три
И без това ме няма.
ss