Ша-ша - Бой на негри в тъмна нощ lyrics

Artist:
Ша-ша
Video:
Add Video

Класика си слушал
Пушкин си изял.
Бял си като мляко.
С хора си живял.

Какво ли търсиш още
в тъмното на този лош квартал?
Едно око те следва.
Черен мъж със своя син кинжал.

Малко си одърпан,
но вече си признат
Много си се гърбил бейби -
имаш занаят.

Защо се моташ още
в тъмното на този лош квартал?
"Ах този джаз" ли търсиш?
Черен сакс във мрака загорял.
Бой на негри в тъмна нощ...

Имаш много арт
И талант за триста
лявото е пътя верен
за артиста

Изкуство правиш нощем
В тъмното на този лош квартал
И майстори те учат
С Черен нож да режеш хляба бял
Бой на негри в тъмна нощ...
ss