Ша-ша - Последна гара Вавилон lyrics

Artist:
Ша-ша
Video:
Add Video

Място за всички и всички накрая
ще се избият за този вагон.
Края за всички и всичко накрая.
Последна гара Вавилон.

Доза за всички и всички накрая
ще се споминат от този нагон.
Прошка за всички и всичко накрая.
Последна гара Вавилон.

Слепи виждат края.
На месо ме лаят, идва зима.
Страх във бяла стая с кръст над мен.

Слепи виждат края.
На месо ме лаят, идва зима.
Страх във бяла стая с кръст над мен.
ss